Tilskot, prisar og stipend

(A) Retningsliner for bruk av regionale utviklingsmidlar i Møre og Romsdal
Arrangørtilskot til innleige av profesjonelle frilansmusikarar – Møremusikarordninga
15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. august og 15. oktober
Bedriftsintern opplæring (BIO-midlar)
Fortløpande
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen (DeKom skole)
Fortløpande
Driftstilskot, eittårig – Frivillige organisasjonar og amatørkultur
1. april
Driftstilskot, eittårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement
1. november
Driftstilskot, treårig – Historiske spel, regionale festivalar og kulturarrangement 2022–2024
2024
Driftstilskot, treårig – Kulturinstitusjonar og andre allmennkulturelle organisasjonar 2022–2024
2024
Filmstipend
15. februar
Forprosjektmidlar til kompetanse og samarbeid (KSP)
Fortløpande
Frivilligprisen 2022
15. november
Fylkeskulturprisen 2022
15. oktober
Fylkesprisen Årets bedrift
6. februar 2023
Garden som ressurs - lokal mat og landbruksbasert reiseliv
31.12.2022
hoppid.no-midlar
Idrettsstipend 2023
5. mai 2023
Inkludering- og mangfaldsprisen 2022
1. februar
Kommunalt næringsfond
Kulturmiljø i reiseliv – Ein bit av historia
1. november
Kunstnarstipend
1. april
Masterstipend innan kultur
15. november
Miljøprisen
25. oktober 2022
Offentleg - privat samarbeid
Fortløpande
Omstilling Geiranger verdsarvområde med omland
Fortløpande
Omstilling og nyskaping i næringsliv og lokalsamfunn
Fortløpande
Prosjektstøtte til profesjonell kunst og kultur
1. oktober
Prosjekttilskot til samarbeid i ABM-nettverket i Møre og Romsdal
15. februar
Reiseliv – utvikling av berekraftige opplevingar
Fortløpande
Skaparkraft - Fornybar energi
Fortløpande
Skaparkraft - Forprosjekt nye utdanningstilbod
Fortløpande
Skaparkraft - Grøne industrielle løft
Fortløpande
Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet
15. januar
Stimuleringstilskot til lærebedrifter
Fortløpande
Støtte til breibandutbygging
Støtte til forskar-mobilitet
Fortløpande
Støtte til forskingsprosjekt
Støtte til forskingsprosjekt
Søknad om midlar til fysiske trafikktryggingstiltak med kommunetilskot (50/50)
Tilskot til berekraftig byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund i 2022
Fristen er ute
Tilskot til berekraftig tettstadutvikling i Møre og Romsdal i 2022
3. oktober 2022
Tilskot til brannsikring av tette trehusområde
1. desember
Tilskot til bygningar og anlegg i verdsarvområdet
1. november
Tilskot til den kulturelle spaserstokken
15. februar
Tilskot til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og mestringstilbod
15. februar
Tilskot til fartøyvern
1. november
Tilskot til forprosjekt i MobPro
Fortløpande
Tilskot til freda kulturminne i privat eige
1. november
Tilskot til freda middelalderhus i privat eige – frå før 1537
1. november
Tilskot til friluftslivets ferdselsårer – stimuleringsmidlar for 2022
Fristen er ute
Tilskot til friluftslivsaktivitet
1. februar
Tilskot til førehandsundersøkingar
Fortløpande
Tilskot til historiske ferdselsårer – tilrettelegging, skjøtsel og formidling
1. november
Tilskot til integreringstiltak for flyktningar i regi av frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal
Fortløpande
Tilskot til kulturrabatt for ungdom
15. januar
Tilskot til lokale kulturbygg
1. mai
Tilskot til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket
Fortløpande
Tilskot til regionale kulturminne og kulturmiljø
1. november
Tilskot til skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
15. mars
Tilskot til skjøtsel, skilting, merking og mindre friluftstiltak
15. mars
Tilskot til statleg sikra friluftsområde
1. februar
Tilskot til større idrettsarrangement
1. november
Tilskot til tekniske og industrielle kulturminne
1. november
Tilskot til verdiskaping innan kulturell og kreativ næring
15. februar
Trafikktryggingsprisen
15. august 2021
Ungdomsmidlane
1. april og 1. desember
Utviklingsstipend i tradisjonshandverk
Fristen er ute
Vassmiljøtiltak
Fortløpande
Yrkesfagleg rekvalifisering - tilskot til kompetanseheving for tilsette i godkjente lærebedrifter
Fortløpande fram til 1. mai
Årets lærebedrift
Fortløpande
Årets lærling
31. desember
Økonomisk støtte til trafikktryggingstiltak
1. juni
Fant ingen tilskot.

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.