Digital prosjektarena

 

Prosjektskolen er fylkeskommunens felles inngangsport til kompetanse om prosjekt- og forbedringsarbeid. Prosjektskolen er bygd opp rundt fasane i utviklingsmodellen. Denne modellen er ei vidareutvikling og tilpassing av Prosjektveiviseren til Digitaliseringsdirektoratet.

Prosjektskolen er bygd på Sharepoint-plattforma og er slik ikkje open for eksterne. Fylkeskommunen ønsker likevel å dele kunnskap og innhald med kommunar, fylkeskommunar og andre interesserte.

Ta gjerne kontakt for ein demonstrasjon eller ved ønske om tilgang til malar og dokumentasjon.

Kontakt