Program for berekraftig by- og tettstadutvikling

Møre og Romsdal fylkeskommune har frå 2022 etablert eit program for berekraftig by- og tettstadutvikling. Programmet skal, i samarbeid med kommunane, gjere byane og tettstadene i fylket meir attraktive og berekraftige. Programmet har tre delprosjekt: eit for utvikling av dei tre største byane, eit for tettstadene og eit for utprøving av nye mobilitetsløysingar.

Bilde av ein skatepark ved ein sjø

Kontakt