Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
13.06.22 Rådgivar Fast Kompetanse- og næringsavdelinga
03.06.22 Faglærar elektro og datateknologi Vikar Sunndal vidaregåande skole
05.06.22 Lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget Lærling Kristiansund videregående skole
30.05.22 Elevassistent 89% stilling - teknologifag/alt.opplæring Fast Gjermundnes vidaregåande skule
06.06.22 1-års vikariat som konsulent i 100% stilling Vikar Ulstein vidaregåande skule
26.05.22 30% vikariat faglærer Salg, service & reiseliv Underv.vikar Ålesund videregående skole
10.06.22 Sjef for bygg- og eigedomsdrift Fast Bygg- og eigedomsdrift
12.06.22 Rådgivar HR Fast Stab for organisasjon og tenesteutvikling
01.06.22 Lærar i realfag Fast Surnadal vidaregåande skole
01.06.22 Konsulent Fast Surnadal vidaregåande skole
06.06.22 Kommunikasjonsrådgivarar Fast Samferdselsområdet
06.06.22 Kommunikasjonsrådgivar Fast Stab for organisasjon og tenesteutvikling
06.06.22 Tannlege distriktstannklinikken Kristiansund, Kristiansund Kompetanseregion, fast 100% stilling. Fast Kristiansund kompetanseregion
06.06.22 Tannlege distriktstannklinikken Åndalsnes, Molde Kompetanseregion, fast 100% stilling. Fast Molde kompetanseregion
06.06.22 Tannlege distriktstannklinikken Åndalsnes, Molde Kompetanseregion, vikariat i 100% stilling. Vikar Molde kompetanseregion
06.06.22 Tannlege distriktstannklinikken Vestnes, Molde Kompetanseregion, fast 100% stilling. Fast Molde kompetanseregion
06.06.22 Tannlege kompetanseklinikken St.Carolus (i Molde) og DTK Midsund, Molde Kompetanseregion, fast 100% stilling. Fast Molde kompetanseregion
06.06.22 Tannlege distriktstannklinikken Fosnavåg, Søre Sunnmøre Kompetanseregion, fast 100% stilling. Fast Søre Sunnmøre kompetansegion
06.06.22 Tannlege distriktstannklinikken Vatne, Ålesund Kompetanseregion, fast 100% stilling. Fast Ålesund kompetanseregion
06.06.22 Tannlege distriktstannklinikken Vatne, Ålesund Kompetanseregion, vikariat i 100% stilling. Vikar Ålesund kompetanseregion
30.05.22 Rådgivar FRAM Fast Samferdselsområdet
06.06.22 Tannpleiar distriktstannklinikken Sunndalsøra, Kristiansund Kompetanseregion, fast 100% stilling. Fast Kristiansund kompetanseregion
30.05.22 Vegplanleggar fylkesveg Fast Samferdselsområdet
30.05.22 Saksbehandlar arealsaker - vikariat Vikar Samferdselsområdet
06.06.22 Tannlege distriktstannklinikken Sunndalsøra, Kristiansund kompetanseregion, fast 100% stilling. Fast Kristiansund kompetanseregion
06.06.22 Tannpleiar distriktstannklinikken Kristiansund, Kristiansund kompetanseregion Fast Kristiansund kompetanseregion
30.05.22 Byggeleiar bru Fast Samferdselsområdet
30.05.22 Kontrollingeniør - Bypakken Ålesund Fast Samferdselsområdet
30.05.22 Kontrollingeniør bru/veg Ny Nerlandsøybru Fast Samferdselsområdet
30.05.22 Byggeleiar - ferjekaiprosjekt Fast Samferdselsområdet
30.05.22 Automasjon-/ elkraftingeniørar Fast Samferdselsområdet
15.06.22 Inntil 200 % stilling - lærar i elektrofag Underv. fast Ørsta vidaregåande skule
31.05.22 Programfaglærer i Teknologi-og industrifag Underv. fast Romsdal videregående skole
30.05.22 Kvalitetsrådgivar Fast Kompetanse- og næringsavdelinga
27.05.22 Fagskolen Møre og Romsdal - 100% ingeniør elektro Fast Fagskolen i Møre og Romsdal
27.05.22 Fagskolen Møre og Romsdal - 100% vikariat dekksoffiser Vikar Fagskolen i Møre og Romsdal