Ledige stillingar

Frist Tittel Kategori Lokasjon
18.10.22 89% fast stilling som miljøarbeider på naturbruk Fast Hustadvika vidaregåande skole
18.10.22 To faste stillinger som miljøarbeider ved alternativ opplæring Fast Hustadvika vidaregåande skole
18.10.22 Flere ledige stillinger Midlertidig Ålesund videregående skole
26.10.22 Lærar i engelsk med spesialpedagogisk kompetanse- 100% fast stilling Underv. fast Gjermundnes vidaregåande skule
17.10.22 Driftsteknikar ved Molde videregåande skole Fast Bygg- og eigedomstenester
18.10.22 Bruingeniør forvaltning Fast Samferdselsområdet
18.10.22 Prosjekteringsingeniør konstruksjon Fast Samferdselsområdet
18.10.22 Saksbehandlar arealsaker Fast Samferdselsområdet
18.10.22 Prosjektleiarar systemutvikling Fast Samferdselsområdet
18.10.22 Ansvarleg økonomi ferje FRAM (rådgivar) Fast Samferdselsområdet
18.10.22 Rådgivar stab samferdsel Fast Samferdselsområdet
18.10.22 Tunnelforvaltar og brannvernleiar Fast Samferdselsområdet
14.10.22 50% fast stilling som norsklærer Fast Hustadvika vidaregåande skole
12.10.22 Lærer i salg, service og reiseliv Underv. fast Kristiansund videregående skole