Går i bresjen, blir med på miljøstandard for bygg og eigedom

Møre og Romsdal er den første fylkeskommunen i landet som forpliktar seg til klimakutt og miljøforbetringar innafor bygg og eigedom.

Skriv ut

Fylkestinget vedtok nyleg å slutte seg til «10 anbefalte strakstiltak 1.0 for byggeiere», som den første fylkeskommunen i landet. – Dette inneber eit systematisk arbeid for miljøforbetring, seier fungerande fylkesordførar Line Hatmosø Hoem.

I tillegg vedtok fylkestinget å jobbe aktivt for å innføre og slutte seg til «10 strakstiltak 2.0 for byggeiere» når 1.0 er fullført. Dette er målretta tiltak som bidrar til meir klima- og miljøvenleg bygging og drift.

- Som berekraftsfylke vil vi omsette klima- og miljøambisjonar i handling. Desse tiltaka vil vere med på å skape miljøgevinstar i byggenæringa og bidra til å nå måla i fylkesplanen vår, seier Hoem.

Som byggeigar har fylkeskommunen ein stor påverkingsmoglegheit, både ovanfor andre sektorar men òg resten av byggsektoren: arkitektar, entreprenørar, rådgjevarar og byggvareprodusentar.

- Strakstiltaka er målretta og vil skape reelle miljøgevinstar i prosjekt. Møre og Romsdal fylkeskommune gjer allereie fleire av tiltaka, som utnytting av takflater (solceller), installering av delmålarar og etterspurnad om materialar med låge klimagassutslepp, står det i saka.

Det er Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom som i fellesskap har utvikla ‘Strakstiltak for eiendomsbesittere’ for å kome raskare i gang med klimakutt og miljøforbetringar i eigedomssektoren.

I saksframlegget til fylkestinget påpeiker fylkeskommunedirektøren at byggsektoren påverkar fleire sektorar som samla har store klimagassutslepp: industri-, transport- og energiforsyningssektoren. I tillegg står byggsektoren for ein betydeleg del av alt avfallet i Norge.

Fylkeskommunedirektøren vurderer det slik at Møre og Romsdal fylkeskommune allereie er på god veg med å oppfylle både strakstiltak 1.0 og 2.0.

Snarvegar

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.