Ber Staten oppretthalde eigarskapet til to fiskerihamner

Staten må oppretthalde eigarskapet til Alnes hamn i Giske og stormvernet på Veidholmen i Smøla.

Skriv ut

Det meiner fylkesutvalet i Møre og Romsdal, som einstemmig har vedtatt ein uttale om fiskerihamnene.

Kystverket har vedtatt å avhende statlege fiskerihamner som ikkje lenger er i bruk som fiskerihamner, og Kystverket skriv på sine nettsider at «Målet er at desse anlegga skal få annan bruksverdi og dermed ny aktivitet som kan kome lokalsamfunnet til gode.»

Her er uttalen frå fylkesutvalet: 

«Møre og Romsdal fylkeskommune viser til tidlegare vedtak i samband med overføring av statlege fiskerihamner, og ber Nærings- og fiskeridepartementet, eventuelt i samråd med Kommunal- og distriktsdepartementet og Samferdselsdepartementet,  om å oppretthalde statleg eigarskap til Alnes hamn og stormvernet på Veidholmen.

Grunngjeving for begge stadene er tidlegare sendt, men vi tek her opp att for Alnes hamn. Argumenta for Veidholmen er like sterke.

For Giske kommune og innbyggjarane på Alnes især, er og har Alnes hamn vore eit særs viktig vern av både lokal busetnad og heile lokalsamfunnet. Sikkerheita og opplevd tryggleik for dei som bur og ferdast langs strandlinja på Alnes er noko som er viktig for  Giske kommune. Dette gjeld uansett kven som eig molovernet i Alnes hamn, men det statlege eigarskapet av hamna har vore ei tryggheit for både innbyggjarane på Alnes, for sjøfolk alle som ferdast langs kysten og for Giske kommune. Blir dette eigarskapet overført til private eigarar og moloanlegga blir skada av dei sterke naturkreftene og eigaren ikkje har ressursar til å utbetre og sikre molovernet, blir dette eit risikoobjekt som Giske kommune må handtere i høve beredskap. Eit statleg eigarskap med alle nødvendige ressursar og kompetanse til å ivareta moloanlegg, er viktig.

I tillegg til sikkerheita og vernet som moloanlegga gir, er her også eit viktig moment som staten sjølv har peika ut som noko særmerkt for Alnes. Alnes er eitt av to område i fylket vårt som staten har gitt status som «Utvalgt kulturlandskap». Kriteria som staten legg til grunn for å gi eit område status som «Utvalgt kulturlandskap», tilseier at Alnes hamn bør få ei særskilt handsaming i vurdering rundt avhending frå statleg til privat eige.»

Uttalen blir send til Nærings- og fiskeridepartementet med kopi til Mørebenken.

Kontakt

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Som de aller fleste nettsteder bruker vi informasjonskapsler (cookies) for at du skal få en optimal brukeropplevelse. Vi kommer ikke til å lagre eller behandle opplysninger med mindre du gir samtykke til dette. Unntaket er nødvendige informasjonskapsler som sørger for grunnleggende funksjoner på nettsiden.

Vær oppmerksom på at blokkering av enkelte informasjons-kapsler kan påvirke hvilket innhold du ser på siden. Du kan lese mer om bruk av informasjonskapsler i vår personvernerklæring.

Under kan du se hvilke informasjonskapsler (cookies) vi bruker og hvordan du administrerer dem:

Nødvendige cookies

Sikrer grunnleggende funksjoner, nettstedet vil ikke kunne fungere optimalt uten slike informasjonskapsler. Disse er derfor vurdert som nødvendige og lagres automatisk uten foregående samtykke.

Skal du benytte skjema på våre nettsider? Øvrige funksjoner på siden påvirkes ikke dersom du lar være å samtykke, men vil kunne gi mindre funksjonalitet ved utfylling og lagring av skjema. Informasjonen blir slettet fra nettleseren etter 90 dager.

Disse informasjonskapslene gir oss innsikt og forståelse av hvordan nettsiden vår brukes av besøkende. Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics som blant annet kan fortelle oss hvor lenge en bruker oppholder seg på siden eller hvilken side man kommer fra. Informasjonen vi henter er anonymisert.

Ved å huke av for denne tillater du bruk av tredjeparts-informasjonskapsler, som gjør at vi kan tilpasse innhold basert på det som engasjerer deg mest. Disse hjelper oss å vise skreddersydd innhold som er relevant og engasjerende for deg, for eksempel i form av annonser eller reklamebanner.

Tredjepartsinformasjonskapsler settes av et annet nettsted enn det du besøker, for eksempel Facebook.