Kommunestatistikk

Målet med kommunestatistikken er formidling av oppdatert relevant statistikk for bruk i kommunane sitt planarbeid. Statistikken er innhenta frå offentlege kjelder, og då særleg frå Statistisk sentralbyrå(SSB). 

For kvar kommune i fylket er det utarbeida ein presentasjon med grafisk framstilt statistikk av kommunen, sett i forhold til regionen, fylket og landet med bakgrunnsdata.

Tema:

FolketalsutviklingArbeidsplassdekning
FlyttingPendling
KjønnsfordelingBustadbygging
UtdanningsnivåFolkehelse
PendlingHushald
NæringsstrukturKommunal planlegging
Sysselsetting 

Her finn du statistikk om viktige utviklingstrekk i kommunen din

Har du spørsmål om statistikken, eller forslag til nye tema?
Send e-post til statistikk@mrfylke.no

Snarvegar

Kontakt