Forsking, utvikling og innovasjon

Ønsker bedrifta eller kommunen din å sette i gang eit forskings- eller utviklingsprosjekt? 

  • Vi kan rettleie dei som ønsker å komme i gang med forsking, utvikling og innovasjon.
  • Vi tildeler støtte til forskings- og utviklingsprosjekt.
  • Vi koordinerer strategiarbeidet for forsking, utvikling og innovasjon i Møre og Romsdal

Vi har fleire støtteordningar:

  • Bedrifter eller kommunar kan få rettleiing og søke om økonomisk støtte til forprosjekt gjennom Mobiliseringsprosjektet (MobPro). Forprosjektet skal sørge mobilisering i bruk forskingsbasert innovasjon, og er retta mot verksemder som i liten grad har brukt forsking tidlegare. Søkar må ta kontakt med kompetansemeklarane før søking. 
  • Bedrifter, offentlege verksemder og forskingsmiljø kan også søke midlar til litt større forskingsprosjekt i form av kvalifiseringsprosjekt, hovedprosjekt eller KSP-prosjekt.
  • Alle søknader om støtte til prosjekt skjer gjennom Regionalt forskningsfond Møre og Romsdal (RFF), utlysingar

Kompetansemeklarar kan hjelpe med å utforme eit FoU-prosjekt og koble inn relevant forskningsmiljø og verkemiddel. Dei som søker om økonomisk støtte gjennom MobPro, må kontakte kompetansemeglarane.

NamnInstitusjonTelefon
Øyvind HerseMøre og Romsdal fylkeskommune913 64 886
Siri AarlandVindel AS - Kristiansund473 17 022
Håkon Fredriksen Innveno AS - Surnadal 412 10 953
Iren SæterbøInnveno AS - Surnadal413 20 361
Arne Mehl ÅKP- Ålesund Kunnskapspark AS 952 50 120
Jan Børre RydningenÅKP - Ålesund Kunnskapspark AS901 36 995
Martin FolldalSunnmøre Kulturnæringshage AS922 24 165
Erlend KrumsvikSunnmøre Kulturnæringshage AS410 40 838
Bjørn TafjordHøgskolen i Volda993 64 801
Lidun HareideMøreforsking (Mørforsking)917 87 048
Birnir EgillsonProtomore Molde904 14 134
Ragna Brenne BjerkesetProtomore Molde952 52 352
Geir SvenningHøgskolen i Molde955 59 443
Solveig Brøste SlettaNordveggen AS, Rauma988 83 816
Lisa Kolden MidtbøMøreforsking (marin)976 20 732
Wenche E. LarsenMøreforsking (marin)917 80 817
   
  

 

   

 

Ordninga Forskar til låns" skal bidra til å auke samarbeidet mellom bedrifter/kommunar og FoU-organisasjonar. I eit «Forskar til låns» prosjekt skal ein forskar for ein avgrensa tidsperiode jobbe saman med tilsette i bedrifta/kommuna med ein konkret FoU-utfordring. Prosjektet må vere slik innretta at både forskaren og verksemda har fagleg nytte av samarbeidet. Ordninga kan ikkje brukast i pågåande prosjekt som har fått støtte. Dekker 70% av personalkostnadane inntil 200 000 kroner.

Les meir om ordninga Forskar til låns på nettsidene til regionalt forskingsfond

Snarvegar

Dokumenter

Kontakt