Ledige stillingar innan tannhelse

Vi treng deg i det viktige samfunnsoppdraget vårt!

  • Ønsker du spennande utfordringar i eit av landets vakraste fylke?
  • Blir du motivert av å jobbe for - og med - menneske?
  • Ønsker du eit meiningsfylt arbeid med varierte pasientgrupper?
  • Vil du vere ein del av ein lærande organisasjon - kjenneteikna av verdiskapande samarbeid og tillit?

Vi treng fleire dyktige kollegaer i tannhelsetenesta! 

Sjå oversikt over ledige stillingar:

Vi søker:Klinikk:Region:
TannpleiarSunndalsøraKristiansund
TannpleiarKristiansundKristiansund

Fylkeskommunen har ansvar for den offentlege tannhelsetenesta i fylket.

Tannhelsetenesta organiserer førebyggande og helsefremmande tiltak og gir eit regelmessig og gratis tannbehandlingstilbod til alle grupper pasientar som har rettar etter tannhelsetenestelova, samt tilbod til vaksne, betalande pasientar.

Fylkestannlegen er leiar av den offentlege tannhelsetenesta, som er organisert i 4 kompetanseregionar med 27 tannklinikkar og 180 tilsette.

organisasjonskart tannhelse

Snarvegar

Kontakt