Elevrådskonferansen 2022

27/09 2022 10:00 - 28/09 14:30
Vestnes Fjordhotell
Skriv ut

 Er du leiar eller nestleiar i elevrådet ved din vidaregåande skole, så kan du bli med på elevrådskonferansen 27.-28. september 2022.

Målet med elevrådskonferansen er å gje deg som leiar eller nestleiar i elevrådet :

  • ein tryggleik i rolla som elevrådsleiar/nestleiar
  • verktøy til å kunne påverke på din skole
  • eit innblikk i fylkeskommunen sitt arbeid på dei vidaregåande skolane
  • eit nettverk på tvers av dei vidaregåande skolane i fylket

Det blir eit breitt program, med anledning til diskusjon og erfaringsdeling. På kvelden samlast vi til felles middag på hotellet.

Elev- og lærlingombodet dekker overnatting og mat, men kostnader knytt til reise må skolen dekke. Deltakarane må bu på dobbeltrom. Allergiar eller andre omsyn meldast til elev- og lærlingombodet på e-post.

 

Påmeldingsskjema
37 påmeldinger
Kva rolle har du i elevrådet?

Dokumenter

Kontakt