Trafikktryggingskonferansen 2022

20/09 2022 11:00 - 21/09 12:00
Scandic Hotel Seilet
Skriv ut

Velkommen til Trafikktryggingkonferansen 2022! 

20. til 21. september inviterer vi til ein konferanse med fokus på trafikktrygging. Kva skal til for å bli ein Godkjent trafikksikker kommune? Kva seier forsking om dette konseptet? Få svar på desse og andre spørsmål på konferansen -  sett av datoane og meld deg på no! 

På programmet 

Tirsdag 20. september

10.00 – 11.00Registrering - kaffe
11.00 – 12.00

Velkommen – innledning

Fylkeskommunens forventninger til kommunalt trafikksikkerhetsarbeid v/leder av samferdselsutvalget Kristin Sørheim 

Ulykker i Møre og Romsdal v/fylkesvegsjef Ole Jan Tønnesen, Møre og Romsdal fylkeskommune. 

12.00 - 13.00 

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid fra A til Å

Seniorrådgiver Harald Heieraas – Trygg Trafikk

13.00 – 14.00

Lunsj

14.00 – 14.45

TØI forskning - Resultater for kommunalt trafikksikkerhetsarbeid

Seniorrådgiver Trygg Trafikk Anders Havdal

14.45 – 15.30

Sykkylven Kommune – før og etter godkjenning som trafikksikker kommune.

Saksbehandler Hans Jakob Overaa og rådgiver skole Monica Søvik Hjelmevold

15.30 – 15.45 Pause/Kaffe
15.45 – 16.30 

Fra kommunedelplan om trafikksikkerhet via godkjenning som trafikksikker kommune til mobilitetsstrategi.

Rådgiver Else Marie Moltzau Stuenæs (overordnet plan, Stab strategi og utvikling Aurskog - Høland kommune)

16.30 – 17.15 

Hvordan jobber UP lokalt for å bedre trafikksikkerheten?

UP leder Midt Norge Anders Sjøtrø og Trafikk-koordinator i Politiet Steven Blindheim

19.00

Middag (sosialt samvær)

Musikk – underholdning 

 

Onsdag 21. september

09.15-10.00

Hvor er det innbyggerne i kommunen skader seg i trafikken? –Hvor skjer ulykkene og hvem er involvert–

Seksjonsleder Statens vegvesen, Helge Stabursvik

10.00-10.30

Tilskuddsordninger 50/50 midler gjennom fylkeskommunen

Overingeniør Torunn Hopen og rådgiver Hilde Smørholm

10.30 – 11.00 

Pause (utsjekk)

11.00 – 11.15 

Hjertesone – skoleskyss  

Rektor Nina Ellingseter Aandal, Åndalsnes barneskole 

11.15 – 12.15 

Effekt av små fysiske tiltak – fartshumper, gang og sykkelveger, gatelys

Dr. Philos Rune Elvik, Transportøkonomisk institutt.

12.15 – 12-30 

Avslutning – oppsummering

13.00Lunsj - hjemreise

 

Her finn du fleire filmar om kva trafikksikker kommune er.

Målgruppe for konferansen er: 

  • Tilsette i kommunen – leiing/ planleggarar/ politisk leiing 
  • Politi 
  • Statens vegvesen 
  • Trygg Trafikk 
  • Vegavdeling i fylkeskommunen/ medlemar av samferdselsutvalet

Arrangør: 

Møre og Romsdal fylkeskommune og Trygg Trafikk

Påmeldingsfrist 19. september.

Kontakt