Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november

30/11 2022 10:30 - 16:00
Herøy/Sande kommunar - sjå program
Skriv ut

Program: 

  • 08:30:     Orientering om Vitbit v/ dagleg leiar Ole Sande, Thon Hotel Fosnavåg 
  • 09:20:     Buss til Gursken
  • 10:00:     Besøk hos Tango Seaweed i Gursken. Orientering v/dagleg leiar Annelise Chapman 
  • 10:50:    Buss til Runde  
  • 11:45:    Info om Runde Miljøsenter inkl. utstilling av Rundeskatten (50 år sidan den vart funnen, fylkeskommunen har støtta utstillinga) 
  • 12:20:    Lunsj 
  • 13:00:    Møte i kultur-, næring- og folkehelseutvalet – Runde Miljøsenter

På møteplan 2022 finn du sakspapira til møtet