Kontrollutvalet 14. september

14/09 2022 10:30 - 00:00
Fylkeshuset, Molde, møterom 110
Skriv ut

Orienteringar

  • Til sak KO 39/22 og sak KO 40/22 vil kontrolldirektør Tor Harald Hustad gi ei innleiande orientering (samla inntil 10 min)
  • I sak KO 39/22 vil Director/rådgivning Øyvind Sunde frå BDO as, orientere nærare om oppfølgingsrapport vedkomande «Budsjett- og økonomistyringsprosessane i fylkeskommunen» (inntil 30 min)
  • I sak KO 40/22 vil Director/rådgivning Øyvind Sunde frå BDO as, orientere nærare om bruk av styringsspiralen i budsjett- og økonomiplanarbeidet i fylkeskommunen (inntil 30 min)
  • I sak KO 41/22 og KO 42/22 vil rådgivar Inger Lise Trønningsdal frå kompetanse- og næringsavdelinga, orientere om Statsforvaltaren sine tilsyn med vaksenopplæringa i Møre og Romsdal fylkeskommune. (inntil 20 min)
  • Til referatsakene vil kontrolldirektør Tor Harald Hustad orientere nærare om aktuelle saker (inntil 10 min)

Tidsplan

10:30 - 12:00  Saksbehandling etter saklista
12:00 - 12:30  Lunsj
12:30 -            Saksbehandling etter saklista

Møteslutt seinast kl 13:30.

På møteplan 2022 finn du sakspapira til møtet.