Eldrerådet 16. november

16/11 2022 11:00 - 16:00
Fylkeshuset, Molde, møterom 111
Skriv ut

Orientering:

kl 11:05 – 11:45:   Orientering om budsjett og økonomiplan av økonomisjef Geir Fjørtoft og fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm

På møteplan 2022 finn du sakspapira til møtet.