Informasjon til bedrifter om aktuelle støtteordningar

23/06 2021 12:00 - 12:30
Online
Skriv ut

I samarbeid med NHO Møre og Romsdal, inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge og Forskningsrådet til webinar om relevante støtteordningar for bedriftene i Møre og Romsdal. 

Klikk her for å bli med i møtet (ingen påmelding)

Formålet med møtet er å gi bedriftene kjennskap til relevante støtteordningar, og korleis ein går fram for å søke støtte.

Ekstra midlar til bedriftsintern opplæring (BIO) i 2021

Fylkeskommunen har i samband med pandemien fått auka rammer for BIO-ordninga, og vil særskilt informere om denne ordninga.

https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/tilskot-naering-innovasjon-og-kompetanse/bedriftsintern-opplaering-bio

Agenda for møtet

  • Fylkeskommunen: Bedriftsintern opplæring og andre støtteordningar v/Øyvind Tveten
  • Forskningsrådet - Relevante støtteordningar. v/Arthur Almestad
  • Innovasjon Norge - Relevante støtteordningar. v/Kurt Thomassen

 

Dokumenter

Kontakt