Bustadkonferanse

22/06 2022 12:00 - 23/06 12:00
Hotell Alexandra, Molde sentrum
Skriv ut
Bilde viser ei jente som syklar og andre i eit bustadmiljø, med program ved sidan av.

Vi inviterer til bustadkonferanse i regi av Program for berekraftige byar og tettstader 22.-23. juni 2022. 

Arrangør: Møre og Romsdal fylkeskommune, Program for berekraftige byar og tettstader i samarbeid Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Meld deg på her. 

Påmeldingsfrist: 10. juni.

Pris: kr 1500 for heile seminaret. Det er og mogleg å delta berre ein av dagane.

Overnatting:  du kan bestille direkte hos Scandic hotell Alexandra. Avtalepris kr. 1490.

Nærare opplysningar finn du på påmeldingssida hos Statsforvaltaren i Møre og Romsdal.

 

Program 22. juni
11:00 Registrering og lunsj
12:00 Velkomen: Torgeir Dahl, ordførar i Molde kommune
12:05 Folk og bustad i Møre og Romsdal: Trygve Grydeland, fagleiar statistikk, Møre og Romsdal fylkeskommune
12:20 Kommunen som aktiv bustadpolitisk aktør: Grethe Salvesvold, prosjektleiar KS
13:00 Kva for grep har Hamar gjort? Einar Busterud, ordførar i Hamar kommune
13:30 Pause
13:45 Korleis samarbeide om bustadutvikling? Arild Eriksen, arkitekt og dagleg leiar, arkitektkontoret Fragment
14:15 Bustadsituasjonen på bygda: Birger Jensen, seniorrådgivar, Husbanken
14:45 Bustad som eit hovudgrep i stadutvikling: Roar Svenning, leiar Bygda 2.0 og Stokkøya Sjøsenter
15:15 Pause
15:45 Aldersvenleg stadutvikling - kva er det? Anne Berit Rafoss, prosjektleiar, Senteret for et aldersvennlig Norge
16:15 Resultat frå prosjekta «Planar og tiltak for eit aldrande samfunn» Stina Jakobsen, prosjektleiar «Leve heile livet», Ørsta kommune
17:30 Byvandring i Molde Trygve Grydeland, utvalsleiar planutvalet, Molde kommune
19:30 Middag på Scandic Alexandra Molde
Program 23. juni
08:30 Kva er ein god bustad? Eli Støa, professor NTNU. Innlegget blir streama
09:15 5 Kva er eit godt nabolag? Sigrid Furuholt Engelstad, Byplanleggar/urbanist, Asplan Viak
09:45 Pause
10:00 Tollåsenga borettslag: Tormod Skundberg, eigedomssjef, Kristiansund kommune
10:30 Fortetting med kvalitet i Møre og Romsdal: Alv Skogstad Aamo, arkitekt/byplanleggar, Gottlieb Paludan arkitekter
11:15 Kva kostar kvalitet? Vidar Aa Fiskum, Fagsjef bransjeutvikling, Norsk Eiendom
12:00 Panelsamtale
12:30 Lunsj og vel heim

Kontakt