Webinar 7. september 2022 om melding til 1. oktober - Om 10.klassingar som vil søke om fortrinn i inntak til vgo

7/09 2022 14:10 - 15:10
TEAMS
Skriv ut

Det er krav om melding frå kommunane/ ungdomsskolane til fylkeskommunen
om 10.-klassingar som vil søke
om fortrinnsrett i inntak til vidaregåande opplæring
anten på grunn av sterkt nedsett funksjonsevne eller om rett til
fortrinn til eit særskilt utdanningsprogram.

 

Webinaret vil gå gjennom kven som skal sende melding, og korleis rutinene er. 
 

Kontakt