Regionsmøte mellom PPT og dei vidaregåande skolane, Region Nordmøre og Romsdal

15/11 2022 10:00 - 14:30
Romsdal vgs - Molde
Skriv ut

Innspel til ny kravspesifikasjon til avtalen om kjøp av PP-tenester til vgo, gjeldande frå om med 1. august 2023

Det vil bli gjennomgang av den gjeldande kravspesifikasjonen, der vi skal velje ut bevaringspunkt, ønska endring og nye områder som må inn.

Aktuelle partar har blitt kalla inn gjennom Outlook. Om du ikkje har motteke innkalling, men ønskjer å delta, sendt e-post til jorunn.dahle@mrfylke.no

 

Kontakt