Orienteringsmøte om tidleg inntak til vidaregåande opplæring 2023/ 2024: 2. november 22 - Nordmøre

2/11 2022 09:00 - 15:30
Atlanten vgs
Skriv ut

Kompetanse- og næringsavdelinga, seksjon inntak, inviterer også i år til orienteringsmøter om tidleg inntak til vgo: 

  • Inntak med fortrinn og individuell vurdering
  • Minoritetsspråklege søkarar

Vi reiser rundt i fylket, og har satt fire lokasjonar.

Meir presis plassering for kvart møte kjem når vi har dette klart. 

Kl. 09.00 - 15.30.

Påmeldingsskjema
51 påmeldinger
Grensa for antall påmeldinger er nådd.

Kontakt