MØTET ER AVLYST: Utvidet nettverksmøte - For deg som jobber med elever bosatt på institusjon - grunnskole

6/09 2022 10:00 - 15:00
St. Carolus, Bjørnstjerne Bjørsonsvei 6, Molde
Skriv ut

MØTET ER AVLYST - ALLE PÅMELDTE FÅR MELDING FRÅ KOORDINATOR I NETTVERKET.

Tema: 
Organisering av skoletilbudet i grunnskolen for elever bosatt på institusjon.
Samarbeid mellom skole og hjem. 

Dialog og erfaringsutveksling. 

 

Kontakt