Karrieredagane 2022 for Indre Nordmøre

13/09 2022 09:00 - 14:00
Indre Nordmøre
Skriv ut

I samarbeid med sentrale aktørar frå opplæring, arbeidsliv, kommunar og organisasjonar inviterer Møre og Romsdal fylkeskommune alle ungdomar på 10. trinn til å vere med på Karrieredagane 2022.

Målsettingane med Karrieredagane er at
 
Alle avgangselevar frå grunnskolen skal få eit realistisk og levande bilete av utdanningsvegar og arbeids- og karrierevegar i Møre og Romsdal

- Karrieredagane skal gi dei unge ein sjanse til å finne ut meir om organisering og mangfald i regionalt næringsliv

- Arrangementa skal vere ein motivasjonsfaktor for å få ungdom til å velje utdanningsretning og yrke som finst i eigen region

- Arrangementa skal gi betre kjennskap og refleksjon i høve til utradisjonelle yrkes- og karrierevegar på tvers av kjønn og etnisk bakgrunn.

Kontaktpersonar:
Harald Bredesen, harald.bredesen@surnadal.kommune.no  tlf 91378178
Mette S. Ormset, mette@suns.no 

Her er lenke til sida der ein finn Karriererettleiingsheftet:
https://mrfylke.no/utdanning-og-karriere/raadgiving-og-oppfoelging/raadgiving-og-oppfoelging-i-skole

Påmelding
Påmeldingsfrist er sett til 10. juni 2022

 

Påmeldingsskjema
4 påmeldinger