Inntaksmøte for vidaregåande skolar og PPT - 2. mars 2022: Om tidleg inntak til skoleåret 2022/2023

2/03 2022 10:30 - 15:30
Alexandra hotell, Molde/ Teams - uavklart p.t.
Skriv ut

INNTAKSMØTE OM SØKARAR TIL VIDAREGÅANDE OPPLÆRING 2022/ 2023

Møtet er for rådgivarar og spes.ped.ansvarlege i vidaregåande skolar i Møre og Romsdal, og tilhøyrande PPT.

 Innhald:
1. Tidleg inntak 22-23: Søkarlister, rutinar og samarbeid før og etter inntak
2. Aktuelt tema: Dysleksi, v. PPT Ålesund
3. Om tidsavgrensa vedtak om rett til spesialundervisning
4. Om vedtak over to år: Rutinar og regelverk
 

Møtet er tenkt gjennomført med fysisk samling i Molde, men vi må ta høgde for at det blir via Teams. Det blir gitt beskjed om dette seinast veka før møtet. 

 

 

Kontakt