Kalender

Dato Tittel Sted Målgruppe
30.05.2022 Digitalt innspelsmøte for frivillige aktørar Microsoft Teams Frivillige lag og organisasjonar
31.05 - 01.06.2022 Læreplasskurs og jobbmesse Kristiansund, Braatthallen Søkere til læreplass
01.06.2022 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 1. juni Fylkeshuset, Molde - rom 110
02.06.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 2. Juni Digitalt møte (tertial/strategi /ramme) (700)
02.06.2022 Samferdselsutvalet 2. juni Fylkeshuset i Molde, rom 700
02.06.2022 Utdannings- og kompetanseutvalet 2. juni
06.06 - 12.06.2022 Vår veke - Frivilligheita sitt år 2022 Møre og Romsdal
07.06.2022 Kontrollutvalet 7. Juni Fylkeshuset, Molde, møterom 111
08.06.2022 Fylkesutvalet 8. Juni Fylkeshuset, Molde, møterom 700
09.06.2022 Fylkesutvalet 9. Juni Fylkeshuset, Molde, møterom 700
09.06.2022 Yrkesopplæringsnemnda 9. Juni
14.06.2022 Kurs for deg som søker læreplass Ålesund, Ålesund vgs Deg som søker læreplass
14.06.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 14. Juni Scandic Alexandra Molde
15.06.2022 Kurs for deg som søker læreplass Molde, Romsdal vgs Deg som søker læreplass
15.06.2022 Kurs for deg som søker læreplass Ørsta, Hotell Ivar Aasen Deg som søker læreplass
15.06 - 16.06.2022 Samling for fylkesidrettsrådgivarane Molde For dei som jobbar med idrett og spelemidlar til idrettsanlegg i fylkeskommunane
15.06.2022 Samferselsutvalet 15. Juni Fylkeshuset i Molde, rom 700
16.06.2022 Utdannings- og kompetanseutvalet 16. juni
19.06 - 21.06.2022 Ungdomspanelet 19.-21. juni Fosnavåg - se program/innkalling
20.06 - 22.06.2022 Fylkesting 20. - 23. Juni Thon Hotel Fosnavåg
22.06 - 23.06.2022 Bustadkonferanse Hotell Alexandra, Molde sentrum Kommunane si politiske leiing og administrativt ansatte, samt andre med interesse for bustadpolitikk og planlegging av gode nabolag
27.06.2022 Fylkesutvalet 27. Juni Fylkeshuset, Molde, møterom 700
23.08.2022 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 23. august Fylkeshuset, Molde, møterom 111
24.08.2022 Digitalt kurs i konsekvensutgreiingar del 1 Digitalt kurs Dei som anten utarbeider, har ansvar for, kjem med innspel til eller saksbehandlar konsekvensutgreiingar etter plan- og bygningslova, til dømes kommunedirektørar, kommuneplanleggarar, private konsulentar og rådgivarar i stat og fylkeskommune.
24.08 - 25.08.2022 Fylkeseldrekonferansen 2022 Thon Hotel Kristiansund Medlemmer i lokallag i Pensjonistforbundet og i Nasjonalforeningen for folkehelsen, kommunale eldreråd, politikarar, sekretærar og administrativt tilsette
25.08.2022 Yrkesopplæringsnemnda 25. august
25.08.2022 Eldrerådet 25. august Fylkeshuset, Molde, møterom 111
29.08.2022 Fylkesutvalet 29. august Fylkeshuset, Molde, møterom 700
30.08.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. august (30. og 31. august 2022) Stranda/Rauma kommunar
31.08.2022 Samferdselsutvalet 31. august
01.09.2022 Digitalt kurs i konsekvensutgreiingar del 2 Digitalt kurs Dei som anten utarbeider, har ansvar for, kjem med innspel til eller saksbehandlar konsekvensutgreiingar etter plan- og bygningslova, til dømes kommunedirektørar, kommuneplanleggarar, private konsulentar og rådgivarar i stat og fylkeskommune.
06.09.2022 Utvidet nettverksmøte - For deg som jobber med elever bosatt på institusjon - grunnskole St. Carolus, Bjørnstjerne Bjørsonsvei 6, Molde Deg som jobber med grunnskoleopplæring for elever bosatt på barneverninstitusjon.
07.09 - 08.09.2022 Karrieredagane 2022 for Romsdal Romsdal Elevar på 10. trinn
07.09.2022 Kontrollutvalet 7. september Fylkeshuset, Molde, møterom 111
09.09 - 11.09.2022 Ungdomspanelet 9.-11. september Se innkalling/program
13.09.2022 Karrieredagane 2022 for Indre Nordmøre Indre Nordmøre Elevar på 10. trinn
14.09.2022 Karrieredagane 2022 for Ytre Nordmøre Ytre Nordmøre Elevar på 10. trinn
22.09.2022 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 22. september
28.09 - 29.09.2022 Karrieredagane 2022 for Søre Sunnmøre Søre Sunnmøre Elevar på 10. trinn
29.09.2022 Kunstens mulighetsrom - kunstens rolle i stedsutvikling i framtidens Møre og Romsdal Norsk maritimt kompetansesenter, Ålesund
29.09.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 29. september Digitalt møte (tertial) (700)
29.09.2022 Samferdselsutvalet 29. september
03.10.2022 Fylkesutvalet 3. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 700
04.10.2022 Fylkesutvalet 4. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 700
05.10.2022 Karrieredagane 2022 for Nordre Sunnmøre Nordre Sunnmøre Elevar på 10. trinn
05.10.2022 Kontrollutvalet 5. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 111
05.10.2022 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 5. oktober
16.10 - 18.10.2022 Ungdomspanelet 16.-18. oktober Union Hotel Geiranger - se innkalling/program
17.10 - 19.10.2022 Fylkesting 17.-19. oktober
24.10.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 24. oktober Aukra kommune
31.10.2022 Fylkesutvalet 31. oktober Fylkeshuset, Molde, møterom 700
02.11.2022 Kontrollutvalet 2. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
02.11.2022 Utbyggingsutval for bygg og vegsaker 2. november
03.11.2022 Yrkesopplæringsnemnda 3. november
07.11.2022 Samferdselsutvalet 7. november
07.11.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 7. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
09.11 - 11.11.2022 Kulturtankens årskonferanse i Kristiansund Kristiansund
15.11.2022 Rådet for personar med nedsett funksjonsevne 15. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
16.11.2022 Eldrerådet 16. november Fylkeshuset, Molde, møterom 111
28.11.2022 Fylkesutvalet 28. november Fylkeshuset, Molde, møterom 700
29.11.2022 Fylkesutvalet 29. november Fylkeshuset, Molde, møterom 700
30.11.2022 Kultur-, næring- og folkehelseutvalet 30. november Herøy/Sande kommunar
30.11.2022 Samferdselsutvalet 30. november
01.12.2022 Kontrollutvalet 1. desember Fylkeshuset, Molde, møterom 111
04.12 - 05.12.2022 Fylkeskulturkonferansen 2022 Molde
11.12 - 13.12.2022 Ungdomspanelet 11.-13. desember Scandic Alexandra Molde - se innkalling/program
12.12 - 14.12.2022 Fylkesting 12.-14. desember